ledia lokaler

Hantverkarvägen 23

karta

4 Byggnader.
Husbeteckningar: A, B, C och D.
Ägs och förvaltas av Peboda KB.

Hantverkarvägen 24

karta

1 Byggnad.
Ägs av Peboda Hantverkaren AB men förvaltas av Peboda KB.

Hantverkarvägen 25

karta

3 Byggnader.
Husbeteckningar: A, B, och C.
Ägs och förvaltas av Peboda KB.

Hantverkarvägen 26

karta

1 Byggnad.
Ägs och förvaltas av Peboda KB.

Anläggarvägen 13

karta

1 Byggnad.
Ägs och förvaltas av Peboda KB.

Söderbymalmsvägen 2

karta

2 Byggnader.
Husbeteckningar: A och B.
Ägs och förvaltas av Peboda KB.

Söderbymalmsvägen 2

karta

1 Byggnad.
Ägs och förvaltas av Peboda KB.

Söderbymalmsvägen 6

karta

2 Byggnader.
Husbeteckningar: A och B.
Ägs och förvaltas av Peboda KB.

Söderbymalmsvägen 8

karta

1 Byggnad.
Ägs och förvaltas av Peboda KB.

Gamla Nynäsvägen 606

karta

1 Byggnader.
Länna Möblers butik ägs och förvaltas av Peboda KB.

Nynäsvägen 3

karta

1 Byggnader.
Länna Möblers nya lager ägs och förvaltas av Peboda KB.